/

Aktuell information om corona/covid-19 i Katrineholm

Katrineholms kommun följer Folkhälsoskyddsmyndighetens allmänna råd som gäller från och med 29 september. Vi kommer att fortsätta rapportera smittläget inom vård och omsorg så länge Socialstyrelsen efterfrågar det.

Sidan uppdaterades den 20 oktober klockan 13.20. Nytt på sidan är:

Smittläget inom vård och omsorg

Information om testning och att stanna hemma

Folkhälsomyndigheten har publicerat en webbsida som tar upp vad som gäller kring testning och att stanna hemma från om med den 1 november.

Det här gäller från och med 1 november (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.


Många restriktioner tas nu bort i samhället men det är fortsatt viktigt att skydda våra äldre och sköraste.

Inför besöket

  • När du besöker oss ska du vara frisk och känna dig symtomfri. Avstå besök även vid milda symtom.
  • Vi rekommenderar att du kontaktar boendet innan besöket för att vi på ett bra sätt ska kunna ta emot dig.

Vid besök

  • Ring på och invänta personal innan du går in.
  • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna.
  • Håll avstånd till de boende och personalen.
  • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena. Har du frågor kontakta personalen på boendet.

Observera!
Vid lokala utbrott kan besöksrutiner ändras, ta alltid redan på vad som gäller innan besök.

Restauranger på boenden
Våra restauranger är tills vidare endast öppna för våra boende.

Sidan uppdaterades den 28 september.

Den nya vaccinationslokalen i Katrineholm är Vårdcentralen Nävertorp.

Vaccination i Sörmland mot covid-19 på 1177 Länk till annan webbplats.

Boka tid för vaccinering Länk till annan webbplats., se film på engelska, arabiska och somaliska.

Filmer om vaccination mot covid-19 på flera språk Länk till annan webbplats.

Smittläget inom vård och omsorg 20 oktober

Av cirka 1 450 brukare har vi:

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsstödsområdet
0 bekräftade fall inom privata vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen. Samma siffror visar vi här.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.

Fler siffror

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Smittläget i de sörmländska kommunerna – Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Antal corona-smittade i Sverige och länen – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Allmänna råd för ovaccinerade

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortfarande för de som ännu inte vaccinerat sig. De bör även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Tack för att du fortsätter att hålla avstånd!

Två personer som står med två meters avstånd från varandra