Tillbaka Lättläst

Så styrs kommunen


Du som bor i Katrineholms kommun
kan vara med och bestämma.
Det kallas demokrati.

Demokrati betyder medbestämmande.
Det är du som bor i kommunen
som väljer vilka som ska bestämma.

Lagar som styr kommunen

Kommunens arbete styrs av
kommunal-lagen.

Även om Kommunal-lagen är en lag
bestämmer den inte allt.
Till exempel bestämmer Katrineholms kommun
själv över hur stor skatten ska vara.

Kommunen styrs av andra lagar också:

  • Socialtjänstlagen
  • Skollagen
  • plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige
som bestämmer i kommunen.

I kommunfullmäktige bestämmer politiker
från de olika politiska partierna.

Vart fjärde år röstar du som bor i Katrineholm
på det parti du vill ska bestämma.

Hur många politiker från varje parti
som får vara med i kommunfullmäktige
beror på hur många röster varje parti får.

Kommunfullmäktige utser sedan
kommunstyrelsen och nämnderna.

I Katrineholm finns totalt 10 nämnder,
med kommunstyrelsen och valnämnden
och 10 förvaltningar. 

I förvaltningarna arbetar tjänstemän.
Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov,
ge ekonomiskt stöd
eller att sköta äldreomsorgen.