Viadidaktnämnden

Möte med Viadidaktnämnden.

Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade 2001 att samverka i en gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Avtal undertecknades den 17 september 2001. Verksamheten startade den 1 januari 2002.

Katrineholm är värdkommun och nämnden ingår i Katrineholms kommunorganisation.

Viadidaktnämnden har ansvar för följande i de båda kommunerna:

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning
 • Svenska  för invandrare (SFI)
 • Vuxenutbildning för utvecklingsstörda - Särvux
 • Eftergymnasial utbildning (universitets- och högskoleutbildning, samordning av yrkeshögskoleutbildning – YH)
 • Personalutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Validering
 • Lärmiljöer för utbildning, handledning, telebildkonferenser och kommunikation via webb när det gäller gymnasiala, KY- och högskolestudier.
 • Lokala lärcentra – lokaler med kommunikationsmöjligheter och högskolestudier
 • Dataverkstad
 • Utvecklingscentrum för unga som är utanför arbetsmarknad och utbildning
 • Enhet för arbete med vuxna arbetslösa som har behov av särskilt stöd 
 • Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare

Viadidaktnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare från de två kommunerna Katrineholm och Vingåker.

Under nämnden lyder förvaltningen som heter Viadidakt.

Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*