Valnämnden

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen samt val till Europaparlamentet. Dessutom ansvar valnämnden för genomförande av eventuella folkomröstningar.
 
Valnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.
 
Valnämndens förvaltningsorgan utgörs av kommunstyrelsens förvaltning.

Valnämndens ordförande är Annie-Marie Carlsson (M).

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*