Lönenämnd Sörmland

Katrineholms och Gnestas kommuner har sedan 2012 inrättat en gemensam nämnd, kallad Lönenämnd Sörmland, för samverkan inom löneadministration. Den gemensamma nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom löneområdet samt samnyttja och säkra kompetens inom nämndens verksamhetsområde.

Ambitionsnivån skall vara samma lönerutiner i båda kommunerna. Den gemensamma nämnden har ansvar för de samverkande kommunernas uppgifter inom drift, utveckling och uppföljning av löneadministrationen. Verksamheten omfattar dock inte pensions- eller försäkringsadministration.

Katrineholm är värdkommun vilket innebär att lönenämnden ingår i Katrineholms kommuns nämndorganisation. Nämnden har två ledamöter och två ersättare. Kommunledningsförvaltningen utgör nämndens kanslifunktion.

Lönenämndens ordförande är Johan Söderberg (S).

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*