Tillbaka Lättläst

Grafisk Profil

Den grafiska profilen är en beskrivning
på hur information ska se ut. 

Den grafiska profilen i Katrineholms kommun
visar hur vi ska skriva texter och använda bilder.
Den visar också hur information ska se ut.

Grafiska profilen gör det lättare att se att det är
Katrineholms kommun som är avsändare.

Logotype

En logotyp är en symbol för något
som ska vara lätt att känna igen. 

Katrineholms kommuns logotyp
finns i två varianter.
En liggande och en stående.

Skylt-manual

En skylt-manual visar exempel på hur
vi kan göra olika skyltar som ska
användas i kommunen.

Handbok för varumärket Katrineholm

En handbok för varumärket
bskriver hur vi ska prata och skriva
för att det ska vara lätt känna i gen
platsen Katrineholm.

Katrineholms varumärke är
Sveriges Lustgård.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*