Kommunledningsförvaltningen

Stadshuset Gröna Kulle, foto: Lena Hammarbäck

Här hittar du öppettider, adress och tillgänglighet i kommunledningsförvaltningens lokaler.

Öppettider

Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16. Övriga tider efter överenskommelse.
Telefon: 0150-570 15, 0150-570 16 reception, 0150-570 07 registrator
Telefax: 0150-570 25
E-post: kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

Löneenheten har följande telefontider

Måndag-fredag klockan 10-12.

Postadress

Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadresser

Stadshuset, Gröna kulle 

Fredsgatan 38, Gröna Kulle
641 80 Katrineholm

Tillgänglighet i stadshuset: Besöksparkering ochhandikapparkering finns med infart från Fredsgatan. Handikappramp finns vid entrén. Reception finns vid entrén. Trappor finns. Trådlöst internet finns.

Kommunarkiv

AVA-huset, nedre plan
Trädgårdsgatan 1

Stab och sekretariat

Gröna Kulle, Fredsgatan 38, våning 1 och 2.

Personalavdelningen

Nämndhuset, Vasavägen 16, våning 1.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Nämndhuset, Vasavägen 16, våning 3.  

Löneenheten

Nämndhuset, Vasavägen 16, våning 2.

IT- och kommunikationsavdelningen

Nämndhuset, Vasavägen 16, våning 1, samt Gröna Kulle Fredsgatan 38, våning 4.

Ansvarsområden

För att medborgarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunledningsförvaltningen:

  • Leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för KS räkning samt stödja KS och KF i ärendehanteringen.
  • Leda, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och anskaffningsverksamhet, personalpolitik, informationsverksamhet, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, folkhälsa, IT och arbetet med att effektivisera administrationen.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*