Organisation

Katrineholms kommun har nio facknämnder och en valnämnd. Kommunen har åtta förvaltningar.

I Katrineholms kommun finns inte ett kommunhus. Alla förvaltningar ligger istället i olika byggnader i Katrineholm. Däremot har vi ett stadshus där kommunens ledning sitter. Stadshuset är Gröna Kulle på Fredsgatan. 38 i Katrineholm.

 

Kommunstyrelsens ordförande är Göran Dahlström

Kommundirektör är Sari Eriksson

 

Katrineholms kommunorganisation

Kommunfullmäktige Revisorer Kommunledningsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelse Bildningsförvaltning Bildningsnämnd Kulturförvaltning Kulturnämnd Överförmyndare Socialnämnd Socialförvaltning Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Viadidaktnämnd Viadidakt Service- och tekniknämnd Service- och teknikförvaltning Valnämnd Lönenämnd Sörmland Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Byggnadsnämnden

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*