Journummer - dygnet runt

Det kan finnas tillfällen då du behöver komma i kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid. Det kan handla om att du behöver felanmäla någonting eller att du behöver nå socialjour, sjukvård, polis eller brandkår. 

Larmnummer

Socialjour

Genom den sociala beredskapen tillförsäkras allmänheten och andra myndigheter att komma i kontakt med socialförvaltningen.

När socialförvaltningens kontor är stängt kan du kontakta den sociala beredskapen. Den sociala beredskapens arbete avser endast akuta ärenden som inte kan avvakta till nästkommande ordinarie arbetsdag.

Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS Alarm på telefon 08-454 29 48.

Ambulans

I nödsituation, ring 112. När du inte behöver akut ambulanstransport ring 08-454 20 52.

Räddningstjänst

För brandsläckning och räddning, ring 112. 

Polis 

I nödsituation, ring 112.
Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om passfrågor, trafikfrågor, migrationsfrågor, tillståndsfrågor.
Du kan också anmäla stöld eller förlust till Polisen via webben genom att klicka på länken till höger.

Läkare

I nödsituation, ring 112 - i övriga fall se Landstingskatalogen. 

Felanmälan

Felanmälan Katrineholm

För att anmäla klotter, skadegörelse, olycksfallsrisker eller saker som rör gator, parker, lekplatser, stränder, elljusspår, vandringsleder, skog och natur med mera, ring Felanmälan Katrineholm på 0150-571 69. Du kan även göra din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik.

Appen är ett verktyg som underlättar för dig som bor i Katrineholm att påverka din vardag. Du kan anmäla sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, parker, stränder, skog och elljusspår. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du har också möjlighet att bifoga bild, karta och beskriva hur vi kan förbättra din vardag. När du anmält ett fel kan du välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat och när ärendet är åtgärdat och avslutat.

Du kan även göra en felanmälan direkt på internet genom att gå in på:

Felanmälan

Vatten och avlopp

Vid akuta fel på vatten- och avloppsledningar, ring SVAAB, 0150-800 150, övriga felanmälningar ring kundtjänst 0150-800 100.

Energi

För felanmälan och service dygnet runt, ring KEAB 0150-579 00.

Gatubelysning

För felanmälan på gatubelysning i Katrineholm med intilliggande orter inom Katrineholms kommun, ring Felanmälan Katrineholm på telefon: 0150-571 69.
Du kan även göra din anmälan i vår app eller direkt på internet genom att gå in på:

Felanmälan

 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*