Övriga anläggningar

I och runt Katrineholm finns många anläggningar lämpliga för olika aktiviteter. Det finns anläggningar som ägs av kommunen och drivs av föreningar, men också många anläggningar som både ägs och drivs av föreningar.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*