Tillbaka Lättläst

Avgifter äldreomsorg 2018

Den högsta avgiften du betalar 
för hemtjänst eller omsorg på äldreboende
är 2 044 kronor
i månaden.

Lagen som bestämmer avgiften
heter Socialtjänstlagen.

Vi hjälper dig
att räkna ut din avgift.
Ring 0150-575 29 eller 0150-568 09
De svarar måndag till fredag
klockan 9 till 11.

Hyra

Lägenhet på äldreboende
kostar cirka 5 000 kronor i månaden
beroende på var du bor.

Mat på boende

Mat på äldreboende
kostar 3 450 kronor i månaden.

Bor du kort tid på äldreboende
kostar maten 115 kronor per dag.

Mat till eget hem

Mat som körs hem till dig
kostar 1 860 kronor i månaden.

Mat på dagverksamhet

Mat och fika på dagverksamhet
kostar 75 kronor per dag.

Resor till dagverksamhet

kostar 400 kronor i månaden.

Vill du veta mer
ring 0150-578 34

Larm

Trygghetslarm
kostar 275 kronor i månad.

Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Höftskyddsbyxa för patienter
inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende
kostar 100 kronor/byxa.

Sjukvård

Besök av sjuksköterska hemma
är gratis.

Ett nytt recept 
för hjälpmedel 
vid inkontinens
kostar 100 kronor.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avgiftshandläggare
Telefon: 0150-575 29, 568 09
Telefontid måndag-fredag klockan 9-11
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*