Tvångssyndrom

Med tvång menas att du känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar, och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer.

Vanliga tvångstankar börjar ofta "tänk om". Till exempel "tänk om jag har glömt spisen på", "tänk om det börjar brinna" eller "tänk om jag har fått en smittsam sjukdom".

När du har tvångssyndrom brukar det gå åt mycket tid varje dag åt tvångshandlingarna. Ofta leder tvångstankarna och tvångshandlingarna till att du fungerar sämre i din vardag, både hemma och på arbetet.

Få hjälp hos

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland
För barn och ungdomar upp till 18 år.

Vuxenpsykiatri i Landstinget Sörmland
För vuxna

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*