Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Du kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan du även känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ditt eget fel för att du har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig ditt fel att dina föräldrar skiljer sig och flyttar isär. Det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och sina barns liv.

Få hjälp hos

Barnavårdcentraler
För barn 0-6 år

Ungdomsmottagning
För ungdomar från 13 till 20/23 år

Vårdcentraler i Sörmland

Kollektivet HVB och Klivets lägenhetsboende  vänder sig till ungdomar mellan 15 och 20 år med sociala problem av olika slag. 

Familjeenheten hjälper familjer där barn och vuxna har svårt att nå varandra eller mår dåligt av någon orsak.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*