Riskbruk och missbruk

De flesta vet att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att du ska bli beroende.

Efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre du håller på, desto svårare blir det att styra ditt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112.

Få hjälp hos

Vårdcentraler i Sörmland

Anmäla barn som far illa
Socialförvaltningen har en mottagning dit du kan vända dig med frågor eller när du vill göra en anmälan om någon som far illa av alkohol eller droger.

Ungdomsenheten 
Du kan vända dig till Ungdomsenheten om du som ungdom upplever problem med alkohol eller droger.

Ungdomsmottagning

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium 

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*