Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att du hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande. Det kan vara omständigheter som du levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, utbildningsproblem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat. Det kan vara extrema situationer som utlöser en kris, till exempel en svår olycka, ett rån, ett överfall, ett dödsfall, en naturkatastrof eller en våldtäkt.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du ringa 112

Få hjälp hos

Anmäla barn som far illa 

Socialförvaltningen har en mottagning dit du kan vända dig med frågor eller när du vill göra en anmälan om någon som far illa av sitt drickande.

Barn- och ungdomspsykiatrin Landstinget Sörmland
För barn och ungdomar upp till 18 år.

Barnavårdcentraler
För Barn 0-6 år

Elevhälsa förskola och grundskola

Elevhälsa gymnasium

Ungdomsmottagning

Ungdomssupport hjälper barn och unga som har problem med missbruk.

Vårdcentralerna i Sörmland
Vuxna

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*