Barn med psykisk ohälsa

Det är vanligt att må dåligt

Alla mår dåligt ibland. Det går inte att alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra.

Våga berätta

Om du mår dåligt, har en hemlighet, är ledsen eller orolig är det viktigt att du vågar berätta för någon vuxen du litar på. Här får du veta mer om hur du kan få hjälp: Våga berätta

Akut hjälp - ring 112

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Råd om vård - ring 1177

Du kan ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177  du vill veta mer om vilken hjälp du kan få.

Att söka psykiatrisk vård i Sörmland

Om du mår dåligt i själen, är mobbad, stressad eller behöver hjälp med ett annat problem kan du få hjälp. Beroende på hur gammal du är kan du få hjälp från olika håll. 

Barn och ungdomar

Småbarn, 0-6 år kan få hjälp av barnavårdscentralen.
Barn och ungdomar mellan 0-17 år kan få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Landstinget 
Skolungdomar kan prata med skolsköterskan eller skolans kurator (elevhälsan).
Tonåringar kan få hjälp av ungdomsmottagningen.
Ungdomar från 18 år kan vända sig till vuxenpsykiatrin i landstinget.

Social beredskap efter kontorstid och på helger

Till social beredskap kan du vända dig vid akuta sociala problem när socialtjänsten är stängd, efter kontorstid 8-16.30 och på helger.

Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS alarm på telefonnummer 08-454 29 48.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Klicka vidare för att se var du kan vända dig till vid olika problem.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*