Bidrag för anpassning av bostad

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag från kommunen.
Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att du ska kunna vara självständig i ditt boende.
Exempel på anpassningar kan vara att ta bort trösklar, byta badkar mot dusch eller ordna en ramp vid entrén. 

Du kan ansöka om bidraget om du eller en familjemedlem har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för alla former av privatbostäder. Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett hus som används som fritidshus.

För att få bidrag ska åtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Behovet ska inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden eller ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

När du flyttar har du inte samma möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag. Om du till exempel flyttar till en bostad med badkar, men behöver en dusch, kan kommunen avslå ansökan om du inte har särskilda skäl för att välja just den bostaden. När du bygger ett nytt hus är det också svårare att få bidrag. Oftast kan du bara få bidrag till mer speciell utrustning. Till exempel en specialtoalett med spol- och torkfunktion eller utrustning som gör diskbänken höj- och sänkbar.

Så här fungerar det

1. Ansökan, intyg, fastighetsägarens medgivande, eventuella bilagor

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag måste du fylla i en ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, en läkare eller annan sakkunnig.

Om det gäller en större åtgärd ska du även bifoga kostnadsberäkning och ritningar eller annan teknisk dokumentation.

Vid mindre åtgärder, som exempelvis demontering av trösklar, uppsättning av stödhandtag, spisvakt eller dosa till befintlig dörrautomatik, räcker det med ansökan och intyg.

Om du inte äger fastigheten själv måste du kontakta din fastighetsägare för att höra efter om de tillåter att din bostad anpassas. På ansökningsblanketten finns plats för fastighetsägarens medgivande.

Till ansökan och blanketter 

Ansökan med handlingar ska skickas till vård- och omsorgsförvaltningen. Adress finns på ansökningsblanketten.

2. Handläggning och beslut

Handläggningen sker skyndsamt. Efter utredning får du ett skriftligt beslut, som grundas på Lagen om bostadsanpassningsbidrag och ditt individuella behov i relation till bostaden. 

Vid ansökan om större åtgärder är handläggningsprocessen mer omfattande. Beslut tas i dessa fall av vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten. 

3. Beställning av anpassning

Om du är nöjd med beslutet ska du själv beställa arbetet för att få det utfört.
Det är alltid du som är beställare av arbetet och du väljer själv hantverkare.
Du kan välja att anlita en egen behörig hantverkare med F-skattsedel eller anlita den hantverkare som i vissa fall föreslås av kommunen.

Bostadsanpassningsbidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den hantverkare som utför arbetet.

4. Utbetalning och godkännande av utfört arbete

Innan utbetalning kan ske ska du ha godkänt hantverkarens arbete. En rekommendation är att det görs skriftligen. 
När du godkänt arbetet skickar du en kopia på fakturan eller de utlägg du haft till kommunen.
Därefter sker utbetalning till ditt bankkonto.

Har du frågor kontakta handläggaren.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Handläggare bostadsanpassningsbidrag
Telefon: 0150-575 24
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*