Tillbaka Lättläst

Blankett parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Du som har ett rörelsehinder
som gör att du har svårt att gå
kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Med ett parkeringstillstånd kan du parkera
på de parkeringsplatser
som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Du ansöker till Samhällsbyggnadsförvaltningen
för att få parkeringstillstånd.

Vi följer Trafikverkets föreskrifter
och trafikförordningen
när vi bestämmer vem som kan få
parkeringstillstånd.

Trafikförordningen följer Europeiska Unionens
rådsrekommendation om parkeringstillstånd
för personer med funktionsnedsättning.

Tillfälligt parkeringstillstånd

Om du bryter ett ben
eller får ett annat tillfälligt rörelsehinder
som blir bra på mindre än sex månader
kan du söka ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Tillfälliga parkeringstillstånd
gäller endast inom Katrineholms kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon 0150 571 49

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*