Daglig verksamhet, Resurscenter

Daglig verksamhet på räddningstjänsten

Den dagliga verksamheten inom Resurscenter vänder sig till dig som har

• utvecklingstörning
• autism eller autismliknande tillstånd
• betydande och bestående begåvningsnedsättning efter hjärnskada i
  vuxen ålder.

Om du är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar kan du ha rätt till daglig verksamhet.
Aktiviteterna kan vara allt från arbetsliknande insatser till sinnesstimulering. Exempelvis legoarbete, trädgårdsskötsel, musik, teater, biltvätt, alternativ kommunikation, dator och aktiviteter i köket.
Du kan ha rätt till resor till och från daglig verksamhet (för mer information 0150-569 20).

Arbetsmetoder

På Resurscenter arbetar flera av arbetsgrupperna utifrån tydliggörande pedagogik. Det innebär att dagen struktureras utifrån arbetstagarens behov.
Varje arbetstagare erbjuds en genomförandeplan där man tillsammans kommer överens om hur hjälpen och stödet ska se ut. Syftet med genomförandeplanen är att den enskilde ska få inflytande över hur insatsen utförs. Genomförandeplanen följs upp två gånger per år.

Arbetsgrupper (se mer information i högerspalten)

 • Resurscenter Beskrivning av Resurscenters verksamhet
 • Arbetskonsulentteamet En arbetskonsulent stödjer dig att matchas till rätt arbetsplats. Du får kontinuerligt uppföljning under praktik och ev. anställning.   
 • Bilvårdsteamet Tvättar och städar personbilar åt privatpersoner, kommunala förvaltningar och vissa företag.
 • Bruket Ny grupp 2017
 • Café Lövet Driver caféverksamhet och tvättstuga på Lövåsgårdens vård- demens- och korttidsboende.
 • Café Strandgården Driver caféverksamhet på äldreboendet Strandgården.
 • Fixarna Jobbar med olika serviceuppdrag på Hasselbacken.
 • Hagen Passar personer med behov av extra tydlig struktur. Olika legojobb blandas med promenader, högläsning och matlagning.
 • Hjälpmedel och Service Arbetar med att sköta lager och lagerhållning av tekniska hjälpmedel samt transporter mellan förråd och användare.
 • Kulturgruppen Jobbar med aktiviteter inom kultur. Stor del av tiden ägnas åt teater och sång.
 • Mediagruppen Skriver Resurscenters tidning, Hasselbladet. Administrerar även Resurscenters Facebooksida.
 • Nova Arbetar med aktiviteter som skapar glädje och livskvalitet.
 • Paletten Jobbar med att förbereda begagnade saker och kläder som sedan säljs i second hand butiken.
 • Resursteamet Har som huvuduppgift att arbeta med montering och paketering av legoarbeten från olika företag.
 • Räddningstjänstens servicegrupp Ansvarar för vissa uppgifter på Västra Sörmlands Räddningstjänst såsom fordonstvätt, iordningsställande inför utbildningar, städning etc.
 • Sakotek och lager Jobbar med Sakotektet som är ett bibliotek där man kan låna saker i stället för böcker.
 • Servicegruppen Ansvarar för kök och matsal på Hasselbacken.
 • Sinnenas grupp Erbjuder sysselsättning som är anpassade efter intresse och förmåga. Inriktning mot olika sinnesupplevelser.
 • Sorteringsgruppen Jobbar med enklare paketerings- och sorteringsuppgifter.
 • Tallbacken Riktar sig till äldre personer. Erbjuder en lugn miljö och jobbar mycket med hälsofrämjande aktiviteter.
 • Temagruppen Arbetsuppgifterna anpassas efter varje persons intresse och behov. Jobbar i perioder med olika teman.
 • Träffpunkten Förutom möjligheten att bara träffas så finns det möjlighet att jobba med det som får dig att må bra.
 • Tvätt och miljö Ansvarar för tvättstugan och återvinning på Hasselbacken.
 • Värmbol Jobbar mycket utomhus med olika uppdrag åt föreningar, företag eller kommunen.

Har du frågor eller vill du ansöka om daglig verksamhet kontakta våra LSS-handläggare.


Kontakt
Enhetschef, 0150-569 10
Enhetschef, 0150-568 52

 

Följ Resurscenter, sysselsättning och arbete på Facebook

 Facebook  Resurscenter, sysselsättning och arbete

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*