Tillbaka Lättläst

Hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning

Har du funktionsnedsättning och behöver stöd?
Då kan du ansöka om stödet
hos vård- och omsorgs-förvaltningen.

Personer med funktions-nedsättning
kan få olika former av stöd
som exempelvis

 • Avlösare/ledsagare
 • Boende
 • Bostadsanpassning
 • Daglig verksamhet (arbete och sysselsättning)
 • Fritidsaktiviteter
 • Färdtjänst
 • Hjälp i hemmet (hemtjänst) i form av städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution)
 • Hjälpmedel
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn/fritids
 • Korttidsvistelse
 • Larm
 • Personlig assistans
 • Tandvård.

Beslut

När LSS-handläggaren kontrollerat
att allt är rätt
får du ett brev med beslutet
med posten.

Är du missnöjd med beslutet
kan du skriva till Förvaltningsrätten
och klaga.

Stödet är oftast gratis

Det stöd som du kan få enligt LSS
är oftast gratis.

Men du betalar din hyra
och din mat själv.

Ansök om stöd

Vill du ansöka om stöd
eller har frågor?
Ring Handikappomsorgen Direkt
på telefon 0150-48 80 10.
De hjälper dig att komma rätt.

Du kan även kontakta
någon av LSS-handläggarna.
Telefonnummer finns i högerspalten,

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*