Hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning

Här kan du läsa om hjälp och stöd som finns att få för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Kommunens insatser till personer med funktionsnedsättning omfattar bland annat

 • Anhörigstöd
 • Avlösarservice/ledsagarservice
 • Boenden
 • Bostadsanpassning
 • Daglig verksamhet (arbete och sysselsättning)
 • Fixar-Malte
 • Fritidsverksamhet
 • Färdtjänst
 • Hjälp i hemmet (boendestöd och hemtjänst) i form av städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution.
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn
 • Personlig assistans

Insatserna grundas på Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för att följa upp att kommunen följer lagen.

Vad kostar insatserna?

Insatserna enligt LSS är oftast kostnadsfria.
Hyran och det du förbrukar, till exempel mat, betalar du själv.
För insatser enligt SoL betalas en avgift enligt kommunens taxa och Lagen om maxtaxa.
Under rubriken Avgifter kan du läsa om hur avgiften för insatser räknas fram.

Kontakt

Om du vill ansöka om insatser eller har frågor, kontakta Vård och omsorg Direkt, på telefon 0150-48 80 30. Där får du hjälp att hitta rätt.

Du kan även kontakta LSS-handläggarna. Se telefonnummer i högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*