Tillbaka Lättläst

Dödsboanmälan

Om dödsboets tillgångar inte
räcker till mer än begravningen
och andra utgifter
i samband med dödsfallet,
ska en dödsboanmälan
lämnas till skattemyndigheten.

Dödsboanmälan är en
enklare form av bouppteckning.
Den upprättas av
kommunens socialförvaltning.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*