Pengar, foto: Johan Nygren
Tillbaka Lättläst

Ekonomiskt stöd och rådgivning


Du som bor i Katrineholms kommun
har rätt att få stöd med din ekonomi.

Bor du i Katrineholm och inte kan
betala för dig och din familj
kan du söka försörjningsstöd.

Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag.

Vi prövar redan vid ditt första besök
om du har rätt att få försörjningsstöd.

Du ska bara söka försörjningsstöd
om du redan försökt klara din ekonomi
på alla andra sätt.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*