Tillbaka Lättläst

Misstanke om barn eller vuxen som far illa

Vill du ansöka om hjälp?
Vill du anmäla att någon far illa?

Då kan du kontakta mottagningsgruppen.
Ring telefonnummer 0150-48 83 00
under telefontiden.

Man kan också skicka e-post till dem.

Mottagningsgruppen har tystnadsplikt.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Mottagningsgruppen barn, unga och vuxna
Telefon: 0150-48 83 00, Fax 48 81 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Mottagningsgruppen barn, unga och vuxna
* = Obligatorisk uppgift
*