Ungdomsenheten

På Ungdomsenheten jobbar vi med råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. Detta gör vi genom uppsökande verksamhet, samverkan med andra aktörer, samtal och behandlingsinsatser av olika slag. Vår huvudsakliga målgrupp är ungdomar i riskzon.

Vi har även hand om kommunens ungdomsvård såsom medling, ungdomstjänst och ungdomsvårdsprogram.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Här finns vi

Oppundavägen 62
Katrineholm

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Ungdomsenheten
Telefon: 070-283 62 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*