Investeringsbudget 2017-2019

Vår uppgift är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Det innebär bland annat att långsiktigt arbeta med insatser som skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare.

Förvaltningens ansvarsområden är dessutom tillsyn och rådgivning inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd, naturvård, energi- och klimatrådgivning samt bygglov, trafik, kommunikation, gator och torg och frågor kring mark-och exploatering.

Läs vår digitala investeringsbudget 2017-2019

I denna publikation kan du ta del av de investeringar som kommer att ske under 2017 till 2019 i Katrineholms kommun. Klicka på bilden nedan för att läsa investeringsbudgeten via Issuu.

Framsida på broschyren Investeringsbudget 2017-2019 samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Investeringsbudget 2017-2019
Läs broschyren här