Investeringsbudget 2018-2020

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Det innebär bland annat att långsiktigt arbeta med insatser som skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare.

Läs vår digitala investeringsbudget 2018-2020

I denna publikation kan du ta del av de investeringar som kommer att ske under 2018 till 2020 i Katrineholms kommun. Klicka på bilden nedan för att läsa investeringsbudgeten via Issuu.

Framsida på broschyren Investeringsbudget 2017-2019 samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Investeringsbudget 2018-2020
Läs broschyren här