Trafikstrategi

I Katrineholms trafikstrategi kan du läsa om den långsiktiga planeringen för ett hållbart trafiksystem och infrastrukturen i kommunen. Trafikstrategin beskriver de övergripande målen för gång- och cykel, kollektivtrafik och biltrafik samt beskriver hur vi ska planera för att uppnå detta.

Varför en trafikstrategi?

Det övergripande syftet med trafikstrategin är att beskriva den långsiktiga inriktningen för de olika trafikslagen och för utveckling i Katrineholms stad och landsbygd.

Ta del av Trafikstrategi för Katrineholms kommun

I högerspalten kan du ladda ned trafikstrategin i PDF-format.


Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*