Värmepump

Hus, foto: Helens Schnackenburg

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då ska du anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Påbörja inte installationsarbete förrän du fått svar på din anmälan.  

Anmäl värmepump

För att anmäla värmepump kan du antingen använda kommunens e-tjänst för anmälan om värmepump, välja att skriva ut blankett för anmälan om värmepump eller beställa en blankett från samhällsbyggnadsförvaltningen. Se länkar i högerspalten.

Certifierad brunnsborrare

I Katrineholms kommun är det krav på att man använder en certifierad brunnsborrare. Att inrätta en värmepumpsanläggning är anmälningspliktigt enligt miljöbalken eftersom det kan finnas risk för att grundvattnet förorenas. Ett läckage av köldbärarvätskor kan påverka grundvattnet negativt. Borrhålen i sig kan vara transportväg för föroreningar ner till grundvatten och närliggande vattentäkter kan påverkas av själva borrningen, till exempel i form av grumling eller annan negativ påverkan.

Vad kostar det?

För handläggning av anmälan av berg- eller ytjordvärmepump tar vi ut en avgift på 1740 kronor för år 2017. 

För mer information se länkarna till höger under mer information.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*