Tänker du elda? - Katrineholm

Tänker du elda?

Eldning i trädgården bör undvikas eftersom det kan vålla obehag för grannar och särskilt astmatiker som kan få allvarliga problem. Ett mycket bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall är att kompostera det. 


Klicka på playknappen för att starta filmklippet (1:39 min).

Hur får jag elda?

Helst bör du undvika att elda ditt trädgårdsavfall överhuvudtaget. Eldningen får aldrig orsaka problem på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor för närboende. I så fall måste du omedelbart släcka elden. Ska du ändå elda trädgårdens torra kvistar och grenar får du bara göra det under förutsättningarna som nämns här nedan. 

När får jag elda?

Inom områden med detaljplan (tätbebyggda områden) är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåtet under vecka 17 och vecka 40 samt på Valborgsmässoafton. Övriga tider är det förbjudet. Eldning får dock aldrig ske i strid mot de brandföreskrifter som gäller.

Vad får jag elda?

Du får aldrig elda annat än trädgårdsavfall. Eldning av målat eller impregnerat trä, plast eller annat avfall är skadligt både för hälsan och för miljön. Miljöbalken gör det möjligt för bygg- och miljönämnden att ingripa mot eldning som orsakar besvär och problem mot hälsa eller miljön.

Att tänka på för att elda säkert

  • Elda inte vid torr och blåsig väderlek. 
  • Tänk på vindens riktning i förhållande till grannar som eventuellt kan störas.
  • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
  • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
  • Se till att snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.
  • Ha alltid släckningsutrustning till hands.

Vika återvinningscentral
Om du inte har möjlighet att kompostera trädgårdsavfallet kan du kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall på Vika återvinningscentral. Se länk i högerspalten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*