Miljöskydd

Kvällshimmel Foto:Johan Nygren

Miljöskydd handlar om att skydda miljön, det vill säga omgivningen, från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga tillståndet i vatten, luft eller mark. 

Det är vi på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning som ser till att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter, så att människors hälsa och miljön skyddas.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*