Miljöskydd

Kvällshimmel Foto:Johan Nygren

Miljöskydd handlar om att skydda miljön, det vill säga omgivningen, från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga tillståndet i vatten, luft eller mark. 

Det är vi på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning som ser till att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter, så att människors hälsa och miljön skyddas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*