Egenkontroll för livsmedelsverksamheter

Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig – ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer. Därför måste du ha både kunskap om och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Det handlar om att ha en god och genomtänkt egenkontroll.

Vad innebär egenkontroll?

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och korrekt märkt samt att det som presenteras på menyn är det som faktiskt serveras. För att kunna uppnå detta behöver det finnas en egenkontroll inom verksamheten. 

Du som företagare ska ha rutiner för till exempel:

 • personalens arbetskläder,
 • vad som ska städas och när,
 • samt vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla. 

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek, känslighet och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner men arbetar ni fler i verksamheten krävs det normalt att alla vet vilka rutiner som gäller.

Vilka områden ska egenkontrollen täcka?

Den egna kontrollen handlar om att hålla koll på följande områden:

 • Lokaler, utrustning och fordon
 • Råvaror och förpackningsmaterial
 • Säker hantering, lagring och transport
 • Hantering och förvaring av avfall
 • Skadedjur
 • Rengöring
 • Vattenkvalitet
 • Temperatur
 • Personlig hygien
 • Utbildning
 • HACCP – system för egenkontroll
 • Information och märkning
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska kriterier
 • Övriga krav

HACCP

Många livsmedelsverksamheters egenkontroll använder från systemet HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point. Det betyder att företaget går igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten och identifierar sina egna kritiska punkter. En kritisk kontrollpunkt kan vara ett steg där något kan gå fel och ge allvarliga konsekvenser och därför behöver kontrolleras extra noga. Läs mer om HACCP i branschriktlinjerna för respektive livsmedelsområde. Se länk i högerspalten.

Ta hjälp av branschriktlinjer

För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner finns branschriktlinjer, framtagna av branschorganisationer, som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa. Länk hittar du i högerspalten.

Vill du veta mer?

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa vidare om hur du kontrollerar din egen verksamhet och vilka krav som ställs på lokalen, se länk i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*