Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Från och med den 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Så här säger den nya lagsttiftningen

Riksdagen har beslutat om en ny lag (425:2017) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen, liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen kring försäljningen av dessa produkter.

Den nya lagen berör såväl den som vill sälja elektroniska cigaretter till konsumenter, den som är tillverkare eller importör av dessa produkter och myndigheter och kommuner som får ett tillsynsansvar. 

Anmäl försäljning till Katrineholms kommun

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Använd blanketten Anmälan om tobaksvaror eller folköl, den hittar du i högerspalten. 

Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till samhällsbyggnadsförvaltningen när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du hittar egenkontrollprogrammet i högerspalten.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. 

Anmälan och egenkontrollprogram skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm 

Avgift

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun kommer ta ut en årlig avgift för tillsyn av e-cigaretter. Exakt belopp är ännu inte beslutat. 

Mer information och kontakt

Har du frågor eller funderingar - vänligen kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*