Snö och halka

Stor väghyvel med en person sittandes på insteget.

Snöröjning i Katrineholm är ett omfattande arbete, det är mer än 17 mil stadsgator och mindre lokalgator som ska snöröjas, sandas och saltas. För att inte glömma drygt 16 mil gång- och cykelbanor som också ska röjas.

Vi får många frågor om det här med snöröjningen. Här följer de vanligaste frågorna, klicka på respektive fråga för att få fram svaret.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*