Snö och halka

Stor väghyvel med en person sittandes på insteget.

Snöröjning i Katrineholm är ett omfattande arbete, det är mer än 17 mil stadsgator och mindre lokalgator som ska snöröjas, sandas och saltas. För att inte glömma drygt 16 mil gång- och cykelbanor som också ska röjas.

Vi får många frågor om snöröjningen. Här följer de vanligaste frågorna och svar på dem:

Vilka vägar ansvarar Katrineholms kommun för?

I Katrineholms kommuns tätorter är det Service- och teknikförvaltningen som har ansvaret för snöröjningen på våra gator samt gång- och cykelbanor. 

Trafikverket ansvarar för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, länsväg 555 fram till Djulökorset, länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm samt alla genomfarter i tätorterna. Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-24 24 24.

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur prioriteras snöröjningsordningen?

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Vi prioriterar plogning av gång- och cykelbanor. Snödjupet ska inte överstiga fem centimeter, men under pågående snöfall väntar man lite längre. Vår ambition är att hinna ploga före klockan 06.30. Prioriterade områden är också stora trafikerade gator som till exempel Vasavägen-Eriksbergsvägen och Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen. Vår målsättning är att snödjupet inte ska överstiga tre centimeter på före detta genomfarten, sex centimeter på bussgator och åtta centimeter på övriga huvudgator. Mindre gator plogas vid tolv centimeter.

Vad gäller med sandning och saltning?

De flesta huvudgator saltas vid behov. I norra stadsdelen fortsätter halkbekämpning utan salt (med undantag av Storgatan, Bievägen och Starrvägen). Sandning av körbanor utförs bara på särskilt utsatta platser som exempelvis backar, före korsningar och liknande. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Här kan du hämta sand:

Villaägare får hämta sand hinkvis i service- och teknikförvaltningens förråd, infart Högmossevägen 5 (se skylt). I Valla kan sand hämtas på parkeringen utmed Storgatan, mittemot Valla Däck. I Bie på vändplan, Kurortsvägen.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Gör din felanmälan här