Tillbaka Lättläst

Så här ansöker eller anmäler du

Nybyggnation

Nybyggnad betyder att bygga ett hus
från grunden.

En nybyggnad kräver som regel alltid bygglov.
Undantaget är friggebodar och attefallshus.

Dessa handlingar behövs för att
söka lov för nybyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
   
 • Situations-plan i skala 1:500 inom planlagt område
   
 • Situations-plan i skala 1:1000 utanför planlagt område
   
 • I vissa fall krävs anmälan om kontroll-ansvarig och nybyggnads-karta
   
 • Kontrollplan

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Tillbyggnad

Tillbyggnad innebär att man ändrar
en byggnad så att byggnadens
volym ökar.

Dessa handlingar behövs för att 
söka lov för tillbyggnad:

 • Ansökningsblankett
   
 • Plan- och fasadritningar före tillbyggnad i skala 1:100
   
 • Plan- och fasadritningar efter tillbyggnad i skala 1:100
   
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
   
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
   
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig
   
 • Kontrollplan

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Tänk gärna på följande

 • Ritningar ska vara noggrant utförda
   
 • Rita inte på rutat eller millimeter-papper
   
 • Planritningar ska vara måttsatta
   
 • På situations-planen ska det framgå
  var på tomten byggnaden ska placeras
   
 • På situations-planen ska det framgå
  hur tomten kommer att användas
   
 • På situationsplanen ska avstånd till
  tomtgränser redovisas

 

Hur lång tid tar det?

Det kan ta upp till 10 veckor att få ett
beslut om bygglov.

Tiden beror på vad det är
du söker lov för.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*