Så här ansöker eller anmäler du

Bild på en människa som sågar av en planka.

Nybyggnation

Följande handlingar behövs för att söka lov för nybyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan-, sektion- och fasadritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig och nybyggnadskarta
 • Kontrollplan

Tillbyggnad

Följande handlingar behövs för att söka lov för tillbyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan-, sektion- och fasadritningar före tillbyggnad i skala 1:100
 • Plan-, sektion- och fasadritningar efter tillbyggnad i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig
 • Kontrollplan

Anmälan för Attefallsåtgärder

Handlingarna som krävs för en anmälan är i stort samma som för ansökan:

 • Anmälningsblankett
 • Plan-, sektion- och fasadritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar eller en teknisk beskrivning (underlag för teknisk beskrivning finns i Bygglovsguiden till höger)

Att tänka på

 • Ritningar ska vara fackmässigt utförda
 • Rita inte på rutat eller millimeterpapper
 • Planritningar ska vara måttsatta
 • Av situationsplanen ska det framgå var på tomten byggnaden ska placeras och hur tomten i övrigt kommer att utnyttjas
 • På situationsplanen ska avstånd till tomtgränser redovisas
 • Det kan ta upp till 10 veckor att få ett beslut om bygglov, beroende på vad du söker lov för
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*