Skrotbilar och övergivna fordon

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Bild på skrotbil, foto: samhällsbyggnadsförvaltningen

Det här gäller i Katrineholm

Det är endast polisen, kommunen och Trafikverket som har rätt att forsla bort fordon som utgör hinder eller trafikfara. Den praktiska hanteringen av flyttning av fordon ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för i Katrineholms kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper även privata markägare med flytt av fordon i vissa fall. Kostnaden för flyttning av fordon ansvarar fordonsägaren samt i vissa fall fastighetsägaren för. 

Om du vill skrota din bil
När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en godkänd bilskrotare. 

Övergivna fordon 

  • De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun, se kontaktuppgifter i högerspalten.
  • Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet. Som markägare ska du fylla i blanketten Begäran om flyttning av fordon på privat mark och sedan skicka in den till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Blanketten hittar du för nedladdning i högerspalten.
  • Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem. Se länk i högerspalten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*