KomTek Katrineholm

 

Ordet Komtek i rött och svart

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som finns i ett tjugotal kommuner i Sverige.

Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik. KomTek tar också emot skolklasser samt åker ut till skolorna under skoltid. Under loven ordnas speciella kurser, till exempel påsklovs- och sommarkurser.

Mål med KomTek i Katrineholm

KomTek vill erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar med inriktningen teknik och entreprenörskap. Kurserna inom KomTek kan handla om konstruktion, elektronik, design, robotprogrammering eller entreprenörskap.

Målsättningen med KomTek i Katrineholm är bland annat att stimulera och öka intresset för teknik bland barn, unga och pedagoger samt öka samarbetet med näringslivet. En annan målsättning är att skapa en röd tråd för teknik och entreprenörskap från grundskola till gymnasieskola.

I KomTeks verksamhet ska 50 % av deltagarna vara kvinnor/flickor.

Nationellt nätverk

Genom ett nationellt nätverk sker samverkan och erfarenhetsutbyte. Inom nätverket utvecklas också det  pedagogiska kunnandet och spetskompetensen inom verksamhetsområdet. Det handlar om en långsiktig strategi genom kurser i teknik, lärarfortbildning, starkt genusperspektiv och entreprenöriellt lärande.

KomTek samarbetar med många företag i Sverige, antingen genom medfinansiering eller bidrag i form av material och/eller personella resurser. För att barn och unga ska välja ett tekniskt yrke behöver de stöttning tidigt i livet för att stärka sitt tekniksjälvförtroende. Detta gör KomTek.

Tekniska museet är koordinator i det nationella nätverket och samordnar KomTeks övergripande arbete.

Kontakt

Martin Olsson (verksamhetsledare)
Telefon: 0150-48 82 72.
E-post: martin.olsson@katrineholm.se

Besöks- och leveransadress

Kungsgatan 2B (Lindengymnasiet)
641 30 Katrineholm
Karta till KomTek

Postadress (ej fakturor)

Katrineholms kommun
KomTek
641 80 Katrineholm

Fakturaadress (endast för fakturor)

Katrineholms kommun
Bildningsförvaltningen
Box 472
641 27 Katrineholm

Hitta hit

KomTek ligger på Kungsgatan 2B, i samma byggnad som Lindengymnasiet. Vägen utanför är starkt trafikerad, så vi rekommenderar alla föräldrar att närvara vid lämning och hämtning.
Karta till KomTek

Facebook

KomTeks facebooksida

Webbplats

KomTek Katrineholms webbplats

Ansvarig förvaltning

Ansvarig för verksamheten är Bildningsförvaltningen. 

KomTek
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 72
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: KomTek
* = Obligatorisk uppgift
*