Betyg och bedömning -grundskola åk F-3 - Katrineholm

Betyg och bedömning -grundskola åk F-3

I detta spår jobbar vi praktiskt med både formativ och summativ bedömning. Vi övar på olika elevarbeten. Vi läser och diskuterar de allmänna råden om betyg och bedömning. Välj ett ämne i listan här under (obs du kan endast välja ett ämne)!