Skapande skola

Utbudskatalog för läsåret 2017-2018


Klicka på katalogen här ovanför för att läsa utbudskatalogen för läsåret 2017-2018 direkt på skärmen.

Om Skapande skola

För att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet på ett nationellt plan avsätter regeringen, genom Kulturrådet, årligen pengar på samverkan mellan grundskola och kulturliv. Satsningen kallas Skapande skola.

Genom Skapande skola får eleverna i klass F-9 möta kulturutövare av olika slag. Insatserna ska genom konstnärlig verksamhet och estetiskt lärande öka lusten, motivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Skapande skola i Katrineholm

Sedan 2010 har eleverna i Katrineholms kommun fått ta del av satsningen. Till läsåret 2017/2018 beviljades Katrineholms kommun 850 000 kronor - den största summan hittills. Som en del i Katrineholms kommuns arbete med Skapande skola har en utbudskatalog producerats inför läsåret 2017/2018. Katalogen ska fungera som inspirationsmaterial där lärare och skolledare kan ansöka om aktiviteter för klass/er eller hela skolan. 

Så ansöker du

Från och med mitten av augusti till den 1 september 2017 kan du som arbetar inom Katrineholms skolor ansöka direkt på webben

Har du egna idéer? Skapande skola-medel kan sökas för att genomföra egna förslag. Kontakta Lennart Ejeby på telefonnummer 0150-48 82 16 eller skicka ett mejl till lennart.ejeby@katrineholm.se för mer information. 

Kulturskolan samordnar projekten.

Kontaktuppgifter

Lennart Ejeby
Kulturskolechef och samordnare Skapande skola i Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 16
E-post: lennart.ejeby@katrineholm.se.

Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*