Byggnytt

Katrineholms förskolor och skolor växer! Just nu planerar vi för flera nya förskolor och skolor, bland annat en helt ny F-6-skola och en 7-9-skola. Samtidigt bygger vi ut flera befintliga grundskolor, utökar förskolan med 25 avdelningar och planerar för satsningar på gymnasieskolan. Här berättar vi om pågående byggprojekt.

Augusti 2017: Arbetsgruppmöten

Från och med augusti startar arbetet med veckovisa arbetsmöten med verksamhetschefer, rektorer och lärare från Järvenskolorna, grundsärskolan samt från Östra och Västra skolan på Norr. På mötena diskuterar man förutsättningar och möjliga planlösningar utifrån de behov skolorna har. En annan viktig diskussion som genomsyrar hela processen handlar om trygghet och säkerhet på de nya skolorna.

Juni 2017: Kontoret på stan

Den 2-3 juni deltar bildningsförvaltningen på "Kontoret på stan" för att informera om byggnationerna av de nya grundskolorna och samla in åsikter. Alla synpunkter har tagits om hand och diskuterats av projektgrupp, ledningsgrupp och styrgrupp under processens gång.

Maj 2017: Lämna dina synpunkter i vårt webbformulär

Katrineholms kommun ska bygga två nya moderna grundskolor, en F-6-skola på norr och en 7-9-skola på Järvenområdet.

Skolorna ska vara klara år 2020 och den närmaste tiden väntar en intensiv planeringsfas. Alla berörda aktörer ska samverka för en skolverksamhet som stödjer läroplanen.

Att bygga nya skolor innebär ett samspel mellan pedagogik och planering av rummet. Lokalerna ska uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet och vara anpassade till den pedagogik kommunen ska arbeta för.

Den 15 maj är alla pedagoger i Katrineholms skolor inbjudna till en inspirationsföreläsning för att lyssna på Anna Törnqvist, vår processarkitekt. Föreläsningen handlar om Katrineholms lärmiljöer.

Det är viktigt att alla Katrineholms skolor erbjuder ”en likvärdig utbildning” oavsett vilken skola individen går på.  Därför är skolornas uppdrag att anpassa arbetssätt utifrån deras specifika förutsättningar så att de medvetet arbetar mot de gemensamma målbilder för lärmiljön som finns i kommunen. 

Har du tankar om hur framtidens skola ska vara utformad? Vad är viktigt att tänka på, enligt dig? Skicka in dina synpunkter och förslag och bidra till arbetsgruppens fortsatta planring och arbete. Skicka in dina synpunkter här.

April 2017: Byggnytt förskolor och skolor

Det händer mycket i Katrineholms förskolor och skolor! I Byggnytt våren 2017 sammanfattar vi de största, pågående och planerade byggprojekten i Katrineholms förskolor och skolor. Gå till Byggnytt våren 2017 här. 

Mars 2017: Planeringen fortsätter

Vi fortsätter planera för våra nya grundskolor. Vi lovar att det är ett lite större arbete än i den här filmen :)

 

Skolorna ska vara klara år 2020 och just nu pågår en intensiv planeringsfas. Alla inblandade aktörer, såväl pedagogisk personal som fastighetsbolag, polis och byggentreprenörer, ska planera för en skolverksamhet som stödjer läroplanen. Det är då särskilt viktigt att:

  • Undervisningen i olika ämnesområden kan samordnas så att eleverna ges möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.

  • Ämnesövergripande kunskapsområden ska integreras i undervisningen i olika ämnen.

Byggnationerna ska dessutom planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa trygga skolor där vi ser till alla elevers behov.

 

Februari 2017: Studiebesök på andra skolor

Projektgruppen för de nya grundskolorna i Katrineholm har varit på studiebesök på skolor i andra kommuner, bland annat i Kungsbacka och Stockholm. 

Januari-februari 2017: Två nya förskolor invigs

Under vintern 2016-2017 har två nya förskolor blivit färdigbyggda. Berguvens förskola i Sandbäcksområdet och Fågelbo förskola i Forssjö har invigdes båda i januari-februari 2017. 

Oktober 2016: Första steget mot Campus Backa

Nu tar vi det första steget mot Campus Backa. Bildningsnämnden har beslutat att Vård- och omsorgsprogrammet flyttar från Ellwynska skolan till KTC från och med läsåret 2017/2018. Detta blir första steget mot Campus Backa - en samlad gymnasieskola vid Duveholmsgymnasiet och KTC.

Den utredning som har gjorts under hösten har bland annat visat att det finns lediga lokaler för att möjliggöra en flytt av Vård- och omsorgsprogrammet. Vissa anpassningar av lokalerna kommer att behöva göras, bland annat för metodrum och undervisningssalar som är specifika för programmet. Läs mer om flytten av Vård- och omsorgsprogrammet.

September 2016: Två nya grundskolor ska byggas

Katrineholms kommun presenterar nyheten att två nya grundskolor ska byggas, till en kostnad av totalt 440 miljoner kronor. Det blir en ny F-6-skola på norr med plats för 630 elever och en ny 7-9-skola på Järvenområdet för 900 elever. Båda skolorna ska vara klara till höstterminen 2020. Läs artikeln: Två nya grundskolorApril 2016: Byggnytt: Katrineholms förskolor och skolor

Här presenterar vi aktella/pågående/planerade byggprojekt i Katrineholms förskolor och skolor, våren 2016. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*