13 oktober 2017

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur Bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2017, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategin är tänkt att vara ett levande dokument för alla verksamheter inom förvaltningen. Det innebär att detaljer kan och måste ändras för att spegla den aktuella situationen. Strategin behöver därmed årligen ses över och revideras för att skolledare, lärare och andra ska ha praktisk nytta av den i den egna verksamheten – där jämställdhetsintegreringen enligt kommunens styrsystem ska synas och märkas. Vi har också avsikten att den ska fungera som en marknadsförare för vårt värdegrundsarbete – på kommunens webbplats samt i möten med andra jämställdhetsaktörer.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*