Tillbaka Lättläst

Centrala Elevhälsan

I stöd-teamet arbetar

  • psykologer
  • special-pedagoger
  • tal-pedagoger
  • hörsel-lärare.

Stöd-teamet är en del av elev-hälsan.

Vad gör stöd-teamet?

Stöd-teamet hjälper 
elever, pedagoger
och föräldrar
i för-skolan
grund-skolan
och sär-skolan.

Så här kontaktar skolan stöd-teamet

Rektor
pedagog
och föräldrar
skickar in en ansökan
till stöd-teamet.

Stödteamet sam-arbetar med andra

Stöd-teamet sam-arbetar
med elev-vården på skolan.
Stödteamet sam-arbetar också
med kommunen
och lands-tinget.


Föräldrarna bestämmer 
om skolan får sam-arbeta
med andra
om barnet. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*