SamTid

 

SamTid är ett samarbete mellan Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.   

Syftet är att bistå rektorerna i kommunens grundskolor i arbetet att ge elever, som av olika anledningar ogiltig uteblir från undervisning, en möjlighet till en fungerande skolgång.

 

Kontakta SamTid direkt

Skicka ett tips om sidan till någon