Elevhälsan inom gymnasieskolan

Elevhälsan inom gymnasieskolan består av kuratorer, skolsköterskor samt skolläkare. Dessa arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska få tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Så kontaktar du elevhälsan

Vårdnadshavare och elever kontaktar i första hand Elevhälsan via respektive skola.

Du kan läsa mer om gymnasieskolornas elevhälsa samt få kontaktuppgifter på respektive skolas webbplats.

Duveholmsgymnasiet

Katrineholms Tekniska College

Lindengymnasiet

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*