Torghandel

Torghandel, foto: Johan Nygren

Platser för torghandel hittar du på Stortorget i centrala Katrineholm. Det går att boka platser för endast en dag eller teckna avtal för högst ett år.

Torgförsäljning får äga rum samtliga vardagar och på röda dagar om butikerna i centrum har öppet. Måndag till fredag får salustånden vara öppna klockan 8-18. På lördagar är försäljningstiden klockan 8-14.

Det är inte tillåtet att sälja sprängmedel, pyrotekniska varor, skjut- och stridsvapen eller liknande på torget. Vid försäljning av livsmedel gäller livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

Dagsplatser - Tillfälliga och fria torgplatser

Tillfälliga torgplatser bokar du för endast en dag. Betalning sker på plats direkt till torgfogden. De tillfälliga platserna fördelas i förhållande till när de bokas. Principen först till kvarn gäller.

Den som vill ha en plats för försäljning där man inte själv tjänar några pengar kan boka en fri torgplats. Den här möjligheten gäller för exempelvis välgörenhetsorganisationer eller för skolklasser som säljer hembakat bröd för att få pengar till en skolresa.

Tillfälliga och fria platser bokas hos torgfogden senast dagen innan.

Fasta torgplatser

Om du vill stå på samma plats under en längre period så finns möjligheten att teckna avtal om en fast torgplats. Avtalet skrivs för en bestämd tid på minst ett kvartal och högst ett kalenderår. Avtal tecknas genom ansvarig handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Torgfogden

Torgfogden finns på plats för att anvisa platser, ta upp betalning och övervaka torghandeln på Stortorget. Denna person har också mandat att avvisa personer som inte följer reglerna.

Regler för livsmedel

Hantering och försäljning av livsmedel ska godkännas eller registreras beroende på omfattning och hygienisk risk. För mer detaljerade krav om vad som gäller för livsmedelsanläggningar, kontakta en livsmedelshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen eller titta på livsmedelsverket där du kan hitta gällande lagstiftning.

Kontakt

Bokning tillfälliga och fria platser

Service- och teknikförvaltningen
Torgfogden
Mobil: 070-334 27 66

Bokning av fasta platser

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bernt Malmgren
Telefon: 0150-571 54
Mobil: 070-216 72 50
E-post: bernt.malmgren@katrineholm.se

Livsmedelshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0150-577 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Bernt Malmgren
Telefon: 0150-571 54
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*