Etableringsområden

Katrineholm kan erbjuda planlagd etableringsmark på tre aktuella områden:

  1. Lövåsen
  2. Logistikcentrum
  3. Mogetorp. 

Katrineholms Logistikcentrum

Översiktsbild ovanifrån över området Lövåsen och Katrineholms Logistikcentrum i Katrineholm

Katrineholms Logistikcentrum består av cirka 1 000 000 kvm mark för etablering av logistikverksamheter. Här finns två terminaler för lossning och lastning av gods. Södra terminalen, som är en vagnslasterminal, har en last- och lageryta på 20 000 kvadratmeter. Den Norra terminalen, som är en kombiterminal, har en last- och lageryta på cirka 65 000 kvadratmeter. Båda terminalerna är elektrifierade och kan ta emot fullånga tåg. 
Läs mer om Katrineholms Logistikcentrum och de aktörer som finns på området idag.

Etableringsområde Lövåsen

Etableringsområdet vid Lövåsen i Katrineholm

Handelsområdet Lövåsen har sedan 2006 expanderat betydligt och många aktörer har etablerat sig i området. Det finns ytterligare 500 000 kvm mark för etableringar.

Etableringsområde Mogetorp

Området har 40 000 kvm mark för ytterligare etablering. Inom området, som delas av Vingåkersvägen med en öster och en väster sida, finns många större verksamheter.

Vill du ha mer information?

Kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen hittar du i högerspalten.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*