/

Publicerad:

Elever på Stensättersskolan skapar konst tillsammans med Moa Lönn

Trygghet kan vara lego, vänskap och hjärtan. I alla fall när man frågar elever på Stensättersskolan. Tillsammans med konstnären Moa Lönn skapar de ett konstverk som ska finnas på skolan i många år framöver, och som ska gestalta just trygghet.

Skolan ska få två konstverk – ett solur och två stenbumlingliknande figurer som ska gjutas i brons.

Soluret ska fungera med en människa som visare. Olika tider på året ska man stå på olika punkter i tiduret, räcka upp armarna, och då se vad klockan är genom att ens skugga hamnar där. Tanken är attt det ska väcka tankar om vår plats i universum, samtidigt som de knyter an till undervisning i naturkunskap om exempelvis vårt solsystem och planeternas rörelser.

De här konstverken kommer finnas länge, kanske när era barn går på skolan sen”, säger Moa Lönn.

De två stenbumlingsliknande figurerna knyter an till skolans namn, och ska gjutas i brons. Elevernas symboler ska täcka deras yta.

I processen har elevernas delaktighet varit väldigt viktig. Innan Moa Lönn började jobba fick eleverna lämna in värdeord som var viktiga för dem, och det ord som verket ska knyta an till är trygghet.

Alla elever har sedan fått se en film som Moa Lönn skickat till dem, där hon visar sin ateljé och hur hon jobbar, och där hon gav dem ett uppdrag: att teckna något som symboliserar trygghet för dem. Årskurs fem och grundsärskolan är de som jobbat extra mycket med konstprojektet.

Eleverna får börja med att ta fram sina skisser och forma dem i modellera, innan de får gå över till lera som kan brännas. Alla symboler som eleverna gör kommer inte kunna vara med på "stenbumlingarna", men de som inte väljs ut ska hängas upp inne i skolan i stället, för att knyta ihop skolgård och skola.

Att eleverna är delaktiga har varit extra viktigt, enligt skolans rektor Maria Hertz.

Konsten kommer kunna användas inom undervisningen – inom ämnen som bild, naturvetenskap, som lekyta och som diskussionsstart om konst, till exempel.

Skolan kommer också få en bok som dokumenterar processen.