Handlingsplan vid frånvaro

På Lindengymnasiet lägger vi stor vikt vid att eleverna är närvarande på lektionerna för att uppnå så goda studieresultat som möjligt. Ogiltig frånvaro innefattar all frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro, beviljad ledighet eller annan verksamhet som är kopplad till skolan. Ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiemedel.

Utöver handlingsplanen finns skrivna:

  • rutiner för frånvaroregistrering och frånvarohantering

Handlingsplan mot frånvaro

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*