Läsårstider

Läsårstider för grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Om du söker information om skolavslutningar, tider för skolstart, kontakta respektive grundskola eller gymnasieskola.

Vårterminen 2019

 • 9 januari: Vårterminen startar
 • 18-22 februari (vecka 8): Vinterlov
 • 6 mars: Lovdag
 • 15-18 april (vecka 16): Påsklov
 • 31 maj: Lovdag
 • 7 juni: Vårterminen slutar

Avvikelser: studentavslutningen äger rum lördagen den 8 juni 2019.

Höstterminen 2019

 • 14 augusti: Höstterminen startar
 • 11 september: Lovdag
 • 1 oktober: Lovdag
 • 28 oktober - 1 november: Höstlov
 • 20 december: Höstterminen slutar

Avvikelse: gymnasieskolans årskurs 2 och 3 börjar läsåret fredagen den 16 augusti 2019.

Vårtermin 2019- Kulturskolan

 • 14 januari: Vårterminen startar
 • 18-22 februari (vecka 8): Vinterlov
 • 1 mars: Reservdag
 • 6 mars: Lovdag
 • 18-22 mars: Ingen undervisning: Skolturné
 • 25 mars: Ingen undervisning
 • 15-19 april (vecka 16): Påsklov
 • 22 april: Lovdag
 • 25 april: ingen undervisning
 • 1 maj: Lovdag
 • 22 maj: Sista ordinarie undervisningsdag
 • 23-24 maj: Reservdagar
 • 27 maj: Reservdag
 • 3-5 juni: Reservdagar

Reservdagar - dagar då lärare kan ta igen lektioner som blivit inställda.

Vårterminen 2020

 • 9 januari: Vårterminen startar
 • 17 -21 februari (vecka 8): Vinterlov
 • 4 mars: Lovdag
 • 6-9 april (vecka 15): Påsklov
 • 22 maj: Lovdag
 • 5 juni: Vårterminen slutar

Avvikelse: studentavslutningen äger rum lördagen den 6 juni 2020.

Höstterminen 2020

 • 11 augusti: Höstterminen startar
 • 9 september: Lovdag
 • 29 september: Lovdag
 • 26-30 oktober (v 44): Höstlov
 • 18 december: Höstterminen slutar

Avvikelse: Gymnasieskolans årskurs 2 och 3 börjar läsåret 13 augusti.

Vårterminen 2021

 • 11 januari: Vårterminen startar
 • 15-19 februari (v 8): Vinterlov
 • 3 mars: Lovdag
 • 6-9 april (v 14): Påsklov
 • 14 maj: Lovdag
 • 4 juni: Vårterminen slutar

Avvikelser: Studentavslutningen äger rum lördagen den 5 juni.