Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete.

En hög med böcker.
Foto: Hanna Maxstad

Fyra olika introduktionsprogram

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Programinriktat val är för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Utbildningen består av de grundskolekurser som du saknar för att uppnå behörighet samt kurser riktade mot det nationella program som du vill läsa. Så snart som möjligt efter att du har uppnått behörighet kommer du att antas till nationellt program.

För att kunna söka programinriktat val måste du vara behörig i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt tre andra ämnen alternativt svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ är för dig som vill kunna få ett arbete eller vill läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion är inte en sökbar utbildning. Där studerar nyanlända elever svenska i egen takt-

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Introduktionsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Johanna Malmberg

Telefon: 0150-569 99
E-post: johanna.malmberg@katrineholm.se